Veelgestelde vragen
Is de rente binnen de Correct Card vast?

Nee, de rente is een variabele rente. Deze kan gedurende de looptijd zowel naar boven als naar beneden worden aangepast.

Kan ik in één keer het bedrag inlossen?

Ja, zonder problemen. De Correct Card werkt zonder boeteclausule wat inhoudt dat u op elk moment elke mogelijke extra inlossing kan doen.

Word ik getoetst bij het Bureau Krediet Registratie?

Ja, u wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie. Indien u daar negatief geregistreerd staat dan komt u niet in aanmerking voor het Correct Card. Indien u geregistreerd staat als correcte betaler, dan staat de uitslag van het BKR u niet in de weg om de Correct Card af te sluiten.

Als mijn inkomen alleen uit alimentatie bestaat, kom ik dan ook in aanmerking?

Nee, als uw inkomen alleen uit alimentatie bestaat, komt u helaas niet in aanmerking voor de Correct Card.

Ik heb niet de Nederlandse nationaliteit, kom ik dan toch in aanmerking?

U heeft dan een verblijfsvergunning. Uit deze vergunning moet blijken dat uw verblijf niet voor korte duur is. Als uw verblijf voor korte duur is of niet zeker is, komt u voor de Correct Card niet in aanmerking.

Kan ik tussentijds de Correct Card beëindigen?

Dat kan wanneer u wenst. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Het enige dat u dan te doen staat, is het openstaande saldo betalen en ons een opzegbrief toe te zenden.

Wordt mijn Correct Card gemeld bij het BKR?

Ja, wij zijn verplicht bij Bureau Krediet Registratie te melden, dat er een Correct Card op uw naam is afgesloten.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Van elke verhuizing dient u ons schriftelijk in kennis te stellen. U kunt een verhuisbericht sturen naar het volgende adres:

FiCon BV, o.v.v. Correct Card, Postbus 22170, 3003 DD Rotterdam

Vermeld u a.u.b. ook uw contractnummer.

Wat moet ik doen als ik mijn rekeningnummer waarvan geïncasseerd wordt, wil wijzigen?

Bij iedere wijziging van uw rekeningnummer dient u ons schriftelijk in kennis te stellen. Stuurt u uw wijziging samen met een kopie van een bankafschrift waarop uw adres zichtbaar is a.u.b. naar:

FiCon BV, o.v.v. Correct Card, Postbus 22170, 3003 DD Rotterdam

Vermeld u a.u.b. ook uw contractnummer.

Informatie

Meer weten over de CorrectCard?

Lees meer >

Berekenen
aankoop

Maak direct een berekening!

Lees meer >

Direct
aanvragen!

Vraag hier aan!

Lees meer >

Nee, de rente is een variabele rente. Deze kan gedurende de looptijd zowel naar boven als naar beneden worden aangepast.

Inloggen

Altijd in controle over uw CorrectWallet

- Betalingen inzien
- Maandbedrag aanpassen
Log in